doomo
projekty domów (nie)typowych
Poradnik.


/  co zawiera projekt?
/  jak zamówić?
/  formy płatności i terminy dostawy
/  adaptacja projektu oraz dopuszczalne zmiany
/  objaśnienie danych technicznych
/  sposób liczenia kosztów budowy
/  projektowane rozwiązania techniczne
/  energooszczędność
/  jak najlepiej wybrać projekt?
/  warto zobaczyć

co zawiera projekt?


Dokumentacja projektowa domu typowego w formie drukowanej formatu A4 składa się z 3 egz. projektu architektoniczno-budowlanego oraz 2 egz. projektu technicznego i zawiera:


> Projekt budowlany architektury: opis techniczny; zestawienie powierzchni; rzuty poszczególnych kondygnacji oraz dachu; niezbędne przekroje; elewacje; oraz elementy projektu wykonawczego takie jak zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej oraz charakterystyczne detale architektoniczne.


> Projekt wykonawczy konstrukcji: opis techniczny i obliczenia statyczne; rzut fundamentów; rzuty poszczególnych kondygnacji z oznaczeniem stropów, belek, nadproży; rzut więźby dachowej (jeśli występuje); detale konstrukcyjne oraz zestawienia stali i drewna (jeśli występuje).


> Projekt budowlany instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, gazu (jeśli występuje), wentylacji mechanicznej z rekuperację, elektryczną i odgromową: opis techniczny i obliczenia; rzuty kondygnacji; niezbędne rozwinięcia i aksonometrie.


> Charakterystykę energetyczną.


> Zgodę na zmiany i adaptację projektu.


> Uprawnienia i oświadczenia projektantów.


Uwaga / Oryginalna dokumentacja posiada hologram na okładne projektu, stronie tytułowej oraz zgodznie na zmiany i adaptacje. Każdy egzemplarz projektu zabezpieczony jest plombą, której zerwanie lub uszkodzenie uniemożliwia zwrot bądź wymianę projektu.

jak zamówić?


> Formularz zamówienia (dostępny przy każdym z projektów):


Krok 1z2 / Wprowadzić wymagane dane i nacisnąć przycisk 'dalej',
Krok 2z2 / Sprawdzić prawidłowość wprowadzonych danych i złożyć zamówienie naciskając przycisk 'wyślij zamówienie'.


> E-mail:


doomo@doomo.pl


> Telefon:


+48 603 272 968 / w dni robocze od godziny 10.00 do 18.00 /


Po złożeniu zamówienia w jeden z podanych sposobów, na konto e-mail Kupującego w ciągu 2 dni roboczych zostanie wysłane ostateczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia, dane do przelewu oraz informacje dotyczące realizacji zamówienia. Składając zamówienie Kupujący jednocześnie oświadcza, iż wszelkie podane przez niego dane w związku ze składanym zamówieniem, są prawdziwe oraz, że wyraża zgodę na ewentualną weryfikację danych przez Sprzedającego. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyjątkiem zamówienia telefonicznego, które jest możliwe w dni robocze w godz. od 10 do 18.

formy płatności i terminy dostawy


> Koszty dostawy pokrywa Sprzedający - wliczone w cenę Towaru.


> Kupujący może dokonać płatności za zamówiony towar przelewem bankowym, dokonując przedpłaty na rachunek Sprzedającego w banku mBank S.A. Oddział Bankowości Detalicznej o numerze: 91 1140 2004 0000 3102 5389 5497.


> Sprzedający zobowiązuje się wysłać zakupiony Towar pod wskazany przez Kupującego adres nie później niż w ciągu 28 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty całości należności na koncie Sprzedającego. Dokładny, ustalany indywidualnie do każdego z projektów termin podawany jest w ostatecznym potwierdzeniu zamówienia. Zwykle jest to 5 do 7 dni roboczych.

adaptacja projektu oraz dopuszczalne zmiany


Zakupiona dokumentacja projektowa może być wykorzystana do realizacji pojedynczej inwestycji wyłącznie przez Kupującego po przeprowadzeniu adaptacji do warunków i przepisów miejscowych:


> W ramach adaptacji dokumentacji projektowej należy: (a) Na oryginałach projektu nanieść trwałą techniką projektowane zmiany, jeśli występują. (b) Zaadaptować fundamenty budynku do lokalnych warunków gruntowych i terenowych. (c) Dokonać sprawdzenia i ewentualnego przeliczenia elementów konstrukcji, dostosowując je do warunków lokalnych oraz obciążeń normatywnych zależnych od strefy klimatycznej. (d) Sprawdzić i ewentualnie dostosować projekty instalacji do lokalnych warunków przyłączenia. (e) Dostosować charakterystykę energetyczną budynku do konkretnej lokalizacji, usytuowania na działce, źródła ciepła oraz ewentualnych rozwiązań energooszczędnych. (f) Opracować informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (g) W metrykach Dokumentacji projektowej umieścić dane Projektanta wykonującego adaptację oraz datę i podpis potwierdzający przystosowanie do warunków otoczenia. (h) Przygotować stosowne oświadczenia Projektantów adoptujących oraz załączyć kopie uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do odpowiedniej izby zawodowej. (i) Projekt zagospodarowania terenu oraz załączniki umieścić w osobnych częściach, które razem z projektem architektoniczno-budowlanym i projektem technicznym będą tworzyły projekt budowlany.


> Dopuszczalne zmiany w zakupionej dokumentacji projektowej: (a) Wprowadzenie bądź likwidacja częściowego lub całkowitego podpiwniczenia domu. (b) Zmiana poziomu posadzki parteru do wysokości 0,5 m względem przylegającego terenu. (c) Zmiany związane z elementami zewnętrznymi domu np.: schody, podjazd, tarasy itp. (d) Zmiana wewnętrznego układu pomieszczeń, ścian nośnych i działowych wraz z otworami drzwiowymi, zmiana układu schodów oraz otworów w stropach. (e) Zmiana kąta nachylenia dachu w granicach 5º i podniesienie wysokości ścian kolankowych oraz związana z tym zmiana wysokości budynku. (f) Zmiana ilości, wielkości i usytuowania otworów okiennych i drzwiowych na elewacjach. (g) Zmiany konstrukcyjne, materiałowe i wykończeniowe. (h) Zmiana rodzaju wentylacji, instalacji sanitarnych, elektrycznych i odgromowych oraz parametrów projektowanej charakterystyki energetycznej.


Powyższe zmiany mogą być wprowadzone do projektu jednorazowo i nie upoważniają projektanta wykonującego adaptację do sprzedaży zmienionego projektu jako indywidualnego. Zmiany inne niż wymienione wymagają pisemnej, bezpłatnej zgody autora.

objaśnienie danych technicznych


Poniżej przedstawiamy sposób liczenia najważniejszych parametrów w naszych projektach. Informacje tą są istotne ze wzgledu na warunki zabudowy (WZ) lub zapisy planu miejscowego (MPZP):


> Powierzchnia użytkowa:
To suma powierzchni wszystkich pomieszczeń w budynku z wyjątkiem garażu i piwnicy, których powierzchnia podawana jest oddzielnie. Powierzchnie liczone są po wewnętrznym obrysie ścian danego pomieszczenia w stanie syrowym - bez tynków. Powierzchnie poddasza mieszkalnego liczone są zgodnie z normą czyli powyżej 2,2 m w całości, między 1,4 - 2,2 m w 50%, poniżej 1,4 m pomija się. Powierzchnia podłogi podawana jest w nawiasie.


> Kąt nachylenia dachu:
Zapisy WZ i MPZP precyzują rodzaj dachu: płaski i/lub wielospadowy. Określają również dopuszczalne przedziały nachylenia, które podawane jest w stopniach lub procentach. W naszych projektach na etapie adaptacji dopuszczamy niewielką korektę kąta dachu - do 5%. Większe korekty najczęściej zaburzają prawidłowe proporcje budynku.


> Powierzchnia zabudowy:
Jest jednym z najważniejszych parametrów uwzględnianych w WZ i MPZP. Liczona po obrysie zewnętrznym budynku łącznie z materiałami termoizolacyjnymi i okładzinowymi. Do pow. zabudowy nie wlicza się: elementów znajdujących się pod pow. terenu (piwnice, fundamenty), elementów dodatkowych (daszki, balkony, schody zewnętrzne, okapy dachowe, tarasy wychodzące poza obrys zewnętrzny).


> Wysokość budynku:
Mierzona jest od powierzchni terenu przy głównym wejściu do najwyższego punktu dachu. W przypadku dachu wielospadowego jest to kalenica a w przypadku dachu płaskiego attyka.


> Minimalne wymiary działki:
Są to wymiary budynku zwiększone o 4m przy ścianach z oknami, o 3m przy ścianach bez okien. W niektórych projektach, ze względów funkcjonalnych powiększyliśmy te wymiary.

sposób liczenia kosztów budowy


Koszty budowy podane przy naszych projektach dotyczą stanu 'deweloperskiego' czyli bez wykończenia wnętrz. Wartości przyjęte są na podstawie uśrednionych kosztów realizacji podobnych obiektów na terenie kraju w poprzednim roku. Stanowią jedynie informację poglądową. Precyzyjne koszty budowy przedstawiane są w kosztorysie inwestorskim, który można zamówić do każdego z projektów.

projektowane rozwiązania techniczne


Domy prezentowane na naszej stronie posiadają nowoczesne formy jednak zaprojektowane zostały w tradycyjnej, popularnej w Polsce technologii - co za tym idzie łatwej, taniej i szybkiej w realizacji.


> Przegrody zewnętrzne:
Bazują na systemie ścian dwuwarstwowych - murowanych z pustaka ceramicznego, ocieplonych styropianem. System ten jest najpopularniejszą technologią budowlaną w naszym kraju ze względu na dostępność materiałów, niskie koszty oraz nie skomplikowany sposób wykonania. Jednocześnie jest bardzo efektywny energetycznie i daje się łatwo modyfikować. Pustaki ceramiczne mogą zostać zastąpione bloczkami silikatowymi lub z betonu komórkowego a styropian można zastąpić wełną mineralną. Jako materiał okładzinowy stosujemy głównie tynki silikonowe, a ze względów estetycznych również płytki klinkierowe, deski lub płyty cementowo-włókniste.


> Stropy:
Wykonane w technologii prefabrykowanej gęstożebrowej  lub monolitycznej żelbetowej.


> Schody:
Głównie projektowane są jako żelbetowe, jednak na etapie wykonawstwa w zależności od indywidualnych rozwiązań funkcjonalnych mogą zostać zastąpione systemowymi - w lekkiej konstrukcji stalowej lub drewnianej.


> Dachy:
Spadziste projektowane są w technologii tradycyjnej - konstrukcja drewniana lub drewniano-stalowa z wypełnieniem z wełny mineralnej. Pokrycie z dachówek ceramicznych, blachy lub gontu. Dachy płaskie projektowane są jako stropodachy niewentylowane pokryte styropianem lub wełną mineralną z izolacją przeciwwodną z dwóch warstw papy termozgrzewalnej lub jednej warstwy membrany EPDM (PVC).


Większość projektów naszej pracowni można wykonać w innej technologii np: szkieletowej lub prefabrykowanej. Wymaga to jednak zmian na etapie adaptacji projektu.

energooszczędność


W czasach wciąż drożejącej energii bardzo ważne jest posiadanie domu trwałego i taniego w eksploatacji. Dlatego każdy z projektów naszej pracowni pod względem energetycznym przewyższa parametry obowiązujących w Polsce warunków technicznych. Jednak bez uwzględnienia konkretnej lokalizacji, usytuowania na działce, nasłonecznienia, zastosowanego źródła ciepła itp. nie można powiedzieć, że spełniają standardy domu energooszczędnego lub pasywnego. Tak samo, bez poznania powyższych uwarunkowań, nie można tego powiedzieć o innych projektach gotowych dostępnych na rynku.


Klasyfikację energetyczną obiektów, na potrzeby programu dopłat do kredytów na budowę domu, wprowadził NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Podał wytyczne, wg których zużycie energii użytkowej do celów ogrzewania i wentylacji, w domu energooszczędnym powinno wynosić 40 kWh/(m2*rok), w domu pasywnym 15 kWh/(m2*rok).

jak najlepiej wybrać projekt?


Wybór dobrego projektu jest podstawą udanej inwestycji. Dlatego, aby ułatwić trochę to zadanie przedstawiamy poniżej trzy podstawowe kryteria:


> Program / Koszty
Wielkość domu przekłada się bezpośrednio na koszt jego budowy. Głównym parametrem jest powierzchnia użytkowa. Każdy jej metr kwadratowy przekłada się minimalnie na około 2,5 tys. złotych. Dlatego tak ważne jest określenie programu przyszłego domu. To znaczy wybranie ilości i wielkości pomieszczeń, ich rodzaju i lokalizacji wobec siebie. Często to nie wielkość pomieszczeń decyduje o komforcie, ale ich dobre i ergonomiczne rozplanowanie. Przykładem jest również ograniczenie zbędnej komunikacji (korytarze prowadzące do pomieszczeń, hole). W dobrze zaprojektowanym domu jest ona ograniczona do minimum lub stanowi integralną część innych pomieszczeń.


> Lokalizacja / Forma
Na wybór projektu ogromny wpływ mają warunki lokalizacyjne. Główne z nich to otoczenie kubaturowe (budynki, drogi, infrastruktura) oraz przyrodnicze (zieleń, rzeźba terenu, woda). W dużej mierze to jakie parametry powinien spełniać projekt zapisane jest w warunkach zabudowy lub planie miejscowym. Jednak znajdujące się tam zapisy są często ogólnikowe i niejasne. Dlatego jeśli mają Państwo wątpliwości co do formy jaką powinien posiadać dom proszę się z nami skontaktować. Po wizji lokalnej lub analizie zdjęć terenu i okolicy pomożemy wybrać odpowiedni projekt.


> Adaptacja projektu / Efekt końcowy
Równie ważna jak sam projekt jest dobrze przeprowadzona adaptacja. W naszych projektach niewskazane są zmiany gabarytów budynku, kąta dachu czy korekty wielkości i rozmieszczenia okien. Dlatego jeśli są Państwo zdecydowani wprowadzać niestandardowe zmiany do zakupionych projektów prosimy o kontakt. Chętnie pomożemy wykonać je tak, by nie zaburzały pierwotnej idei i formy architektonicznej.

warto zobaczyć


Podczas poszukiwania odpowiedniego projektu, napewno przejrzeli Państwo wiele katalogów domów typowych. Większość z nich jest do siebie podobna, sztampowa oraz przedstawia tylko skromny wycinek tego, jak może wyglądać dom jednorodzinny. Dlatego przed zakupem projektu i rozpoczęciem budowy, warto poznać inne możliwości.


Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi realizacjami domów jednorodzinnych prezentownych na www.archdaily.com. Mamy nadzieję, że pomoże to Państu inaczej spojrzeć na architekturę. Możliwe również, że pozwoli na nowo zdefiniować swoje potrzeby.