doomo
projekty domów (nie)typowych

Projekt domu z pomysłem - inspiracja naturąJeszcze w poprzednim wieku architekci projektując domy korzystali z katalogów gotowych detali architektonicznych. Wybierali z nich elementy, które później 'wklejali' do swoich projektów. Dzięki temu powstawały obiekty spójne, w konkretnym stylu, lecz bez indywidualnego rysu. Później w naszym kraju barierą w rozwoju nowych form domów był ustrój oraz brak odpowiednich materiałów - powstawały głównie tzw. 'kostki polskie'.


Dzisiaj nie mamy już właściwie żadnych ograniczeń. Dom może być w pełni dostosowany do charakteru właściciela i miejsca, w którym się znajduje. Taka sytuacja skłania do poszukiwań i eksperymentów architektonicznych. Nie wszyscy musimy przecież mieszkać tak samo.


Jako przykład takiego eksperymentu prezentujemy nasz projekt koncepcyjny 'domu jurajskiego'. Przewidywana lokalizacja to Jura Krakowsko-Częstochowska. Na tych terenach głównym budulcem, z którego wznoszono kiedyś budynki był kamień wapienny. W naszym projekcie chcieliśmy wykorzystać potencjał tkwiący w tym materiale. Jednak nie jako budulec, a jako idea struktury przestrzennej - wydrążonej w skale jaskini. Sprawdziliśmy jak taką inspirację naturalnymi formami można wykorzystać dla funkcji domu jednorodzinnego.


Pierwszym krokiem projektowym było stworzenie możliwie najprostszej formy bazowej jaką jest sześcian. Następnie dokonana została erozja - nieregularne wydrążenie bryły. W ten sposób powstała przestrzeń domu, która jest jego wnętrzem a jednocześnie nie stanowi pomieszczeń mieszkalnych - jest przestrzenią 'pomiędzy'. Dzięki temu udało się stworzyć oryginalną typologię domu gdzie pomieszczenia mieszkalne stanowią ramy, przegrody dla przestrzeni znajdującej się pomiędzy wnętrzem a krajobrazem.schemat powstawania struktury przestrzennej

rzut kondygnacji podziemnej
rzut parteru
rzuty pięter
schematyczne przekroje